VŠEOBECNÉ PODMIENKY

  1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY DEFINÍCIE

SPRÁVCA STRÁNKY je spoločnosť Terec, s.r.o, Trojičné námestie 501/1, 02951 LOKCA, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel :Sro, Vložka číslo : 18223/L, IČO:36695874, DIČ: 2022274166, tel. +421 903 565999, e-mail: info@waschkonig.sk (ďalej len predávajúci)
1.1 Predávajúci je právnická osoba, ktorá je registrovaná ako platca DPH.

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru a služieb, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

  1. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-pod stránke predávajúceho alebo z hlavnej stránky nazvanej obchod. Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára kúpno predajnú zmluvu, zároveň sa zaväzuje bez zbytočných prieťahov prevziať objednaný tovar a v prípade dodania na dobierku zaplatiť za tovar dohodnutú cenu prepravcovi.
2.3 Odoslanú objednávku predávajúci potvrdí do 48 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu a to len vtedy ak objednaný tovar už nie je v procese odoslania a spracovaný prepravnou spoločnosťou. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

  1. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 Každý kupujúci, ktorý kupuje ako daňovník platca DPH musí riadne uviesť platné IČ DPH.

3.3 Všetky ceny za produkty a služby uvedené na stránke www.obchod.waschkonig.sk, sú cenami včetne DPH.
3.4 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru konkrétneho predajcu a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom predajcovi osobitne a každom spôsobe dopravy).

  1. PLATBY

4.1 Platbu za tovar a služby môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

c) dobierkou – platba v hotovosti alebo kartou prepravnej spoločnosti

d) platobným systémom Stripe

e) virtuálna peňaženka NeedCoin(zľavový systém, odmeňovanie za aktivitu )

4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom alebo elektronicky na email kupujúceho.

  1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

  1. DORUČENIE TOVARU A CENA DORUČENIA

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) Zásielkovou službou – Packeta(prioritne)

b) Kuriérskou službou(GLS, DPD, SPS, DEPO, MALL.SK a 1-2-3 kurier).

Cena je závislá od hmotnosti objednávky. Zásielkovňna/Packeta priemerne 2,90€, ostatné prepravné spoločnosti 3,97  až 6,90€.

Dôrazne upozorňujeme na kontrolu obsahu zásielky na poškodenie ešte v prítomnosti kuriéra! V opačnom prípade neskoršie zistenie poškodenia tovaru nie je možné u prepravcu reklamovať!

c) Osobné prevzatie – Trojičné námestie 501, 02951 LOKCA, Červeného kríža 64, 02901 Námestovo

d) Lokálne doručovanie – rozvoz v rámci lokalít. Zoznam pobočiek sa stále rozširuje a je potrebné si ju overiť priamo v procese objednávania a výberu prepravy.

6.2 Miesto prevzatia reklamácií a vrátenia tovaru je stanovené na adrese centrály skladu, Trojičné námestie 501, 02951 LOKCA, tel. číslo: 0951 417115.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať obsah a neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list prípadne iný doklad obsahujúci údaje o objednaných produktoch. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

  1. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. (Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti)Tento vzťah sa riadi obchodným zákonníkom. Lehota 14 dní sa neuplatňuje ani v prípadoch:

– letenky a lístky na vlak,
– na vstupenky na koncerty,
– hotelové rezervácie,
– rezervácie áut na prenájom,
– tovar vyrobený na objednávku alebo jasne personalizovaný tovar (napríklad oblek na mieru),
– zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér, ako sú napríklad DVD, v uzavretom obale, ktoré boli po prevzatí rozbalené,
– online digitálny obsah, ak ste už začali s jeho sťahovaním alebo strímingom,
– tovar zakúpený od súkromnej osoby a nie od spoločnosti,
– zabalený tovar, ktorý nie je možné vrátiť otvorený z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,
– urgentné opravy a zmluvy o údržbe (ak napríklad zavoláte inštalatéra, aby opravil kvapkajúcu sprchu, nemôžete zrušiť práce po tom, ako ste sa dohodli na cene služby),
– kúpu jedla a nápojov (v prípade pravidelných dodávok, napríklad z mliekarne),
– tovar podliehajúci skaze,
– služby ako sú rezervácie dovolenkového ubytovania, stravovacie služby alebo služby voľného času v konkrétnych dátumoch alebo obdobiach.

Formulár na stiahnutie. Kliknite > TU:

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený bez známok používania
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a e-mail účtu, ktorý je zároveň identifikátor svojej peňaženky pre vrátenie peňazí(prostriedky nie je možné vrátiť na bankový účet – vrátenie schvaľuje správca)
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru musí kupujúci(poštovné, poistenie, …).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu peniaze v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 Kupujúci stráca nárok na prípadné priznané alebo už pripísané bonusy za nákup do jeho peňaženky NeedCoin a to v plnej výške za konkrétnu objednávku.

  1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je pre fyzickú osobu nepodnikateľa (nemá IČO) v zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka minimálne 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si zákazník musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

8.5 Dôrazne upozorňujeme na kontrolu obsahu zásielky na poškodenie ešte v prítomnosti kuriéra! V opačnom prípade neskoršie zistenie poškodenia tovaru nie je možné u prepravcu reklamovať! Neskoršie zistenie, že obsah alebo jeho časť je poškodená už nebude možné uznať! 

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu centrálneho skladu predávajúceho uvedenú v bode 6.2

8.5.3 REKLAMÁCIA POŠKODENEJ ZÁSIELKY:

8.5.4 Otvoriť zásielku v prítomnosti kuriéra

8.5.4 Spísať zápisnicu o prípadnom poškodení a vyhotoviť fotky poškodených produktov

8.5.4 Nahlásiť na info@waschkonig.sk. V prílohe odoslať fotky a zápis o škode

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetovej stránky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.obchod.waschkonig.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Zásielkovňa a Slovenská Pošta).
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od správcu vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u správcu na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Lokci, dňa 05.04.2021

Prejsť na začiatok
Zatvoriť
Zatvoriť
Zatvoriť

Môj košík

Nákupný košík je prázdny!

Pokračovať v nakupovaní